Bonden är Guds hjälte idag.

”Dessa är namnen på Davids hjältar;” kan vi läsa i 2 Sam. 23:8. Vi kan byta ut den raden mot: ”Dessa är namnen på Guds hjältar”, och så räknar vi upp jordbrukarna i vårt land.

I vår tid så lyfter vi fram, idoler, sportsmän och kvinnor, finanshajar och andra och ser dem som vår tids hjältar, någon att beundra.

Men jag ser det som så att människorna i vårt samhälle har inte sett den riktiga hjälten, han/hon är fördold för de flesta, men inte ens de som har honom/henne framför ögonen varje dag ser hjälten.

Gud ser det på ett annat sätt, därför kan vi säga: ”Dessa är namnen på Guds hjältar” och du kan sätta ditt namn i den raden.

Genom historien har jordbrukaren alltid behandlats illa, av kungar och herrar, stater och folk. Så är det även i vår tid. Ordspråket säger: ”Hugg inte av den hand som föder dig”, men det gör man jämnt och ständigt.

Jag ser det som så, att den politik som förs i Finland, Sverige och Europa (kanske hela världen, hur man nu ser på saken) så förs av vinstintressen och maximering och det leder till ett ohållbart vårdande av naturen och jordbrukarens arbete. Och den politik som förs, förs utan en tanke på att man driver sitt folk in i matbrist kanske t.o.m. svält. Eftersom djävulens intresse är att ”stjäla, slakta och förgöra” så vill han göra det med människan. Han är den yttersta orsaken och idéskaparen till den förda politiken och till idén till att utrota bonden.

Ser man på historien och det återkommande förtrycket av bonden (folket), det ordet har jag med för att de flesta var jordbrukare tidigare i historien, så har det förr eller senare lett till hungersnöd. Man kan se det som så att djävulen har alltid fått herrarna/kungarna/de rika att stjäla av bonden (folket) och de har inte dragit sig för att slakta bonden (folket) om de inte lyder och följer deras förtryckande lagar, slaveri lagar. Det har förr eller senare lett till svält och att människor dör och det är lika med förgöra.   

Det förvånar mig inte att vi eller om vi står inför en sådan tid igen.

Men Gud har sina hjältar som inte ger upp, som inte säljer sig, som står i sitt arbete, som lyder Gud trots världens herrar och världens politik.

I 2 Sam. 23:11-12 får vi läsa om en hjälte som jag riktigt bra kan se som dig, du jordbrukare, och det du har gjort och gör, fastän du kanske många gånger velat ge upp. (vi ska läsa verserna)

Du är Samma. Fienden har samlat sig vid din åker ”full med linsärter”. ”Folket flydde” för man ville ta allt av dem, man ville ta maten av dem, driva dem till svält. Vad händer då? Vad gör du då? ”Samma ställde sig mitt på åkern och försvarade den”, du ställde dig mitt på din åker och du har försvarat den.

För att du gjort det, för att du sökt dig till Herren så kommer det att ske eller gå som det gjorde för Samma vid det här tillfället, ”Herren gav en stor seger.”

Det är därför du är en HJÄLTE, de flesta vet inte om det, men Gud ser det, och du är med bland dem som räknas upp som Guds hjältar.

Det är inte säkert att du kommer att få ära och berömmelse, men du har vandrat med Herren, stridit med honom mot den fördärvsmakt som vill förgöra den skapelsens krona, som Herren älskar, och som människan är.

Låt mig bara här till sist dela med mig av en sak till.

 1 Krön. 11:12-14 där är en liknande berättelse, kanske är det samma händelse som vi läste men beskriven på ett annat sätt, men det som berör i den berättelsen är att det står: ”Då ställde de sig mitt på åkern och försvarade den.” här är man inte ensam. Det vi visar att Guds hjältar kommer tillsammans för att försvara varandras åkrar.

Guds hjältar är inte ensamma de behöver varandra och det är väl därför vi möts precis som vi gör här idag.