Jordbruket genomsyrar hela Bibeln.

 

Jag är den ende här idag som inte är bonde.

Min farfar som var timmerman så var en av de första i Närpes som hade växthus, det är det närmaste jag kommer jordbruket.

Men för många år sedan så fick jag bönderna på mitt hjärta. Jag tycker om att tala med dem och diskutera jordbruk och jordbrukspolitik. De fascinerar mig och är ett eget släkte.

Men det är något speciellt med detta jordens folk.

Jordbruk och jordbrukaren genomsyrar hela Bibeln. När man tar i skriften så riktigt känner man hur det doftar mylla och gräs, oliver och apelsin, av kor och grisar, får och getter, dynga och skit. En bok lika jordnära som himmelskt nära.

ADAM bedrev jordbruk. Gud gav honom Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. 1 Mos. 2:15. Dessutom gav han namn åt alla djuren.

Efter syndafallet så skulle Adam/människan ”med möda livnära sig av den”.

ABEL blev herde och KAIN blev åkerbrukare. (1 Mos. 4:2)

NOA som var åkerbrukare var den förste som anlade en vingård (1 Mos. 9:20) det gjorde han efter att han kommit ur arken.

PATRIARKERNA bedrev jordbruk vid sidan av boskapsskötsel. 1 Mos. 22:12 (Isak) 37:7 (Josef) Josef vallade får, i Egypten hade han sedan vishet och kunskap, efter att med Guds hjälp tolkat Faraos drömmar, att samla in under 7 goda år för att ha mat under 7 dåliga år.

Sedan ISRAELS FOLK bosatt sig i det utlovade landet, lärde de sig av Kananéerna jordbruk och fruktodling, vilka sedan blev deras huvudnäringar.

Idealet blev ett ostört lantliv ”under sin vinstock och sitt fikonträd”. 1 Kungaboken 4:24-25 Mika 4:4

I VISHETSLITTERATUREN talas mycket om jordbruk.

Job han som hamnade ut för en massa olyckor, var en storbonde, 7000 får, 3000, kameler, 500 oxar, 500 åsninnor, (1:3) hans oxar och åsnor stals av sabeerna, Eld från himlen slog ned bland småboskapen(1:14-17)

Vi vet att han fick allt tillbaka i slutet, 14000 får, 6000 kameler, 1000 oxar och 1000 åsninnor.

Predikaren, kung Salomo, han planterade vingårdar, anlade trädgårdar och parker och planterade alla slags fruktträd. Han anlade vattendammar för att vattna den skog av träd som växte upp. (2:4-6)

Ordspråksboken

Den som undanhåller sin säd förbannas av folket, välsignelse kommer över den som vill sälja.” 11:26

”Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det,” 12:10a

”Den som brukar sin åker får bröd så det räcker” 12:11a, 28:19a

”Utan dragdjur är krubban tom, riklig skörd får man genom oxars kraft.”14:4

(UTAN TRAKTOR ÄR KRUBBAN TOM, RIKLIG SKÖRD FÅR MAN GENOM TRAKTORNS KRAFT.)

”Fullgör ditt arbete på marken, gör allting klart åt dig på åkern. Sedan kan du bygga dig ett hus.” 24:27

”Tag noga reda på hur dina får har det, ha omsorg om dina hjordar.” 27:23

27:25-27 att förvalta sitt jordbruk och sköta om sina djur.

PROFETERNA säger att Gud själv lärt människorna jordbruk. Jesaja 28:23-29 (26)

(Jordbrukaren förstår att han är helt och hållet beroende av Gud, Jakob 5:7)

”Bed Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en.” (Sakarja 10:1)

Om och om då man läser om hur de ska få tillbaka sitt land efter fångenskap och förskingring så står det att de ska få odla sin åker, anlägga sina vingårdar och vårda sig om sin boskap. (Sakarja 9:12, Jesaja 30:23-24)

Man kan säga att Bibeln talar om NÄRPRODUCERAT. Och att en nation måste vara självförsörjande, kunna försörja sitt folk.

Bönderna är det förtryckta folket idag.

Lagar och paragrafer i ständig omdaning som gör livet till ett elände för dem.

EU och dess länder sysslar med orättfärdighet.

EU dumpar sina priser och slår ut bönder i Afrika, orättfärdighet.

Jag tror att alla jordbrukare på vår jord behövs för att alla ska ha mat. Då spelar det ingen roll om det är en bonde med traktor och 50 hektar jord eller en med en oxe och 2 hektar.

Det handlar om politisk vilja att låta båda två få göra sitt.

Varför ska maten vara så billig att vi kan ta oss till södern en eller två gånger i året och bonden inte få tillräckligt betalt för sin produkt?

Småbönder som odlar för självförsörjning och vårdar djur och natur för en sund livsmedelshantering innebär en nationell försäkring inför eventuella klimatkatastrofer eller andra globala störningar. Vi kan inte göra oss helt beroende av långtradarna från Europa och andra delar av världen.

De som vet vad som står i Bibeln är medvetna om att när allt globaliserats och hela handeln styrs koncentrerat blir vi ett offer maktmissbruk och kommer inte att få köpa den mat vi behöver om vi inte är lojala mot det politiska systemet.

Jordbrukarna lider redan av ett komplicerat och onormalt kontrollsystem och bidragssystem och konsumenterna av mat industrins plastmat.

Israels visa män, som hade sett affärslivets frestelser, varnar folket för att överge jordbruket, den gamla huvudnäringen.

Apokryfboken Jesus Syraks Vishet.

Bokens grundhållning är gudsfruktan. I ordet grudsfruktan ryms ett visst mått av rädsla och ett stort mått av hängivenhet. Det rör sig om respekt, en djup respekt som tillerkänner Gud makt och förmåga men framförallt kärlek.

Därför innebär gudsfruktan att visa och leva i tillit till Gud.

”Så inte i orättfärdighetens plogfåror..

Gör ingen orätt mot folken i staden…”

”Sky inte mödosamt arbete, inte åkerbruket som skapats av den Högste.” 7:15

JESUS använde jordbruksbilder i sina liknelser.

Matteus 13 Liknelsen om såningsmannen.

Markus 4:26-29 Liknelsen om den växande säden.

Markus 4:30-34 Liknelsen om senapskornet.

BIBELNS FRAMTIDSVISION om fred och trygghet i världen är en skildring av agrarsamhällets återkomst! Fred och trygghet finner varje nation som kan försörja sig själv.

Den elektroniska tidsåldern blir kort och datorvärlden kommer att bryta samman.

Den internationella handeln och börshandelns spekulationer kommer en dag att rasa och aldrig bli den samma igen och en gång kommer den att utplånas på en timme. (Upp. 18)

Den dagen då den internationella handeln bryter samman så kommer inget att importeras till vårt land, vem ska ge folket mat då?

Landsbygden kommer att överleva och bönderna ska ses som viktigare samhällsbevarare än både militära försvaret och sjukvården för nationer som överlever med trygghet.

Gudsrikets princip är regional försörjning och inte en global konsumtionshysteri.

Gud hör bönder

Det är något speciellt med det här förtryckta doftande folket.

Varför talar Gud till så många bönder idag?

Varför kommer de samman runt hela världen?

Vad förbereder Gud i deras hjärtan?

Jag tror Gud talar till bönder rent konkret om tider som skall komma, han talar om vad de ska satsa på i sina jordbruk.

Jag tror att många bönder kommer att få se under över sina jordbruk.

I Herrens bön, Fader vår, så ber vi, ”Vårt dagliga bröd giv oss idag”

Det är bondens bön, och många bönder kommer att vara svaret på den bönen för de kan ge det dagliga brödet.  

 

Gud välsigne bonden

 

(Tal till Kristne Bönder i juni 2009)