Phillip Keller

Phillip Keller (1920 – 2001) föddes i Malava, Kenya i Östafrika. Föräldrarna var missionärer och därför kom han att leva den första delen av sitt liv i Afrika. Han har alltid intresserat sig för frilufts- och vildmarks liv.  Han utbildade sig till agronom i Kanada och kom efter utbildningen att ägna många år åt både forskning och odling inom jordbruket i British Columbia.

Senare blev han engagerad i ekologiska studier i Östafrika. Detta plus utbildning vid Brooks Institute of Photography i Santa Barbara, Kalifornien, förde in honom på sådana arbetsområden som naturvård, vildmarksfotografering och journalistik. I mer än tjugo länder över hela världen har han rest och arbetat. Han hann även med att bygga upp två farmer under sitt liv.

Senare i livet efter att han börjat leva med Gud började han skriva böcker. Hans livslånga djupa förtrogenhet med jorden (planteringar, trädgårdar och jordbruk) både i Nordamerika och i andra världsdelar kom att prägla hans böcker. Hans mest kända bok En herde ser på den tjugotredje psalmen har blivit en andlig klassiker.

   

Böcker på svenska av Keller:

Vindens under – en enkel man väg till Gud (Självbiografi)

Rik på frukt

Elia kraftens profet

En herde ser på den tjugotredje psalmen

Den gode herden och hans får

Lärdomar från en fårhund

En lekman ser på Herrens bön