Välsigna, be, förvänta

Välsigna årets sådd till att bli en bra skörd. Vi ska be Gud om att välsigna allt det som har blivit sått i vårt land. Han har lovat bonden i sitt ord att välsigna hans händers arbete. I Ordspråksboken, (3:9-10) får vi läsa: ”Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda.” Jag tror att du ärar och vill ära Herren med att du sår mat på dina åkrar. Traktorn, plogen, harven, såningsmaskinen, dyngan och jorden får du ära Gud med. De sjunger hans lov när du odlar mat i hans tjänst. Då det sker så har Herren lovat dig någonting: ”Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin.” Gudsordet säger att den som brukar sin jord han ska inte bli utan. Du står ju i Guds tjänst. ”Den som brukar sin åker får bröd så det räcker.” (Ord. 12:11)

Vi vet också att det som är sått är otroligt beroende av vädret för att bli så bra som möjligt, bli bästa kvallite. Israels folk hade glömt att frukta Gud i sina hjärtan, de hade glömt att lita på skapelsens Gud som har gjort en skapelseordning, vi ska lita på skapelsens Gud och säga i våra hjärtan, med profeten: ”Låt oss frukta Herren, vår Gud, honom som ger regn i rätt tid både höst och vår och som ger oss de bestämda skördeveckorna.” (Jer. 5:24) Jag vill också dela ett uppmuntrande ord från Apostlagärningarna att förlita och trösta på, ”Han har lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får.” (Apg. 14:17)

Be för överheten, jordbrukspolitiken. De må se mörkt ut för jordbrukarna i vårt land. De kanske är så att jordbrukspolitiken styrs av andra krafter än de goda och att ”utrota bonden” är ett slutmål och man förlitar sig på den falska marknaden då det gäller mat för vårt folk.

Men även fast det ser mörkt ut och även fastän det ser ut som att det blir bara sämre och sämre så är inte det sista ordet sagt i den politiska frågan. Är Gud död? Nej! Är han allmaktens Gud? Ja! Han är den som kan förvandla människors hjärtan. Han är den som öppnar människors ögon så att de kan se och ger dem förstånd att se vad timmen är slagen. Han är den som kan förvandla jordbrukspolitiken i vårt land.

Be att Gud ska kalla unga människor till att bli jordbrukare. Jag tror det finns många unga människor som bär på en kallelse i sitt hjärta at bli jordbrukare. De behöver få modet att bli jordbrukare och ta steget till att bli jordbrukare. De behöver modet att bryta med statustänkande, anseende och att förtjäna bra med pengar. Vi behöver stödja dem med att be att de drabbas i djupet av sitt innersta av en längtan, mod och visshet om att de ska bli bönder oberoende av vad andra tycker och oberoende av hur det ser ut för bönderna idag.

Det må se mörkt ut, vi kanske ställer oss frågan: kommer en ny generation att ta över eller ska bondekåren minska ännu mera? Är Gud död? Nej! Är han allmaktens Gud? Ja! Han är den som kan förvandla människors hjärtan. Han är den som kallar människan till hennes uppdrag. Han är den som kommer att kalla unga människor till att bli bönder.

Bondepastorn Anders ”Nadde” Blomberg